Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie dla dzieci i młodzieży Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Czcionka:

Od 4 stycznia 2021 r. na terenie powiatu piaseczyńskiego rozpoczyna działalność Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (ŚCZP). Rejestracja odbywa się telefonicznie pod nr 22 7576820, w godz. 9-21, od poniedziałku do piątku.

Projekt jest przewidziany na 3 lata i jest w znacznej mierze finansowany ze środków unijnych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
Po zakończeniu 3 letniego projektu, przez kolejne 5 lat wszystkie podmioty zaangażowane w jego realizację są zobowiązane utrzymać trwałość świadczeń pomocowych według modelu wypracowanego w projekcie.

Liderem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w ramach którego podmiotem pomocy specjalistycznej jest Poradnia EZRA. Partnerami uniwersytetu są: Powiat Piaseczyński, w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, a także Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie (Tarczyńskie Centrum Medyczne) oraz Fundacja Pomóż Dorosnąć. Każda z wymienionych placówek ma swoją ważną i konkretną rolę w systemie pomocy. To ważne – ponieważ projekt stanowić ma spójny i dobrze skoordynowany system pomocy dzieciom i młodzieży odpowiedni do natężenia zdiagnozowanych problemów emocjonalnych.

Istotą projektu jest pomoc młodym osobom doświadczającym kryzysu psychicznego w miejscu zamieszkania, w szkole, w najbliższym dziecku środowisku, czyli w formule innej niż tradycyjna pomoc ambulatoryjna. W system pomocy zaangażowani zatem będą również pedagodzy i psycholodzy szkolni, asystenci rodzin w systemie pracy Ośrodków Pomocy Społecznej i inne podmioty służące wsparciem dziecku i rodzinie. W ramach ŚCZP funkcjonować będą zatem wielospecjalistyczne zespoły. Pomocą, oprócz pacjenta, mogą być objęci także rodzina i rówieśnicy. Chodzi o pomoc zintegrowaną, czyli taką, która obejmuje różne aspekty życia osób zmagających się z problemami psychicznymi i ich otoczenie.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży będzie funkcjonowało w kilku lokalizacjach na terenie powiatu – w Piasecznie, Tarczynie, Górze Kalwarii i Mrokowie. Pomoc specjalistyczną będą zapewniać specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w trzech lokalizacjach – w Piasecznie, Górze Kalwarii i Tarczynie), z Tarczyńskiego Centrum Medycznego (w Tarczynie) z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (w trzech lokalizacjach – w Górze Kalwarii, w Piasecznie i w Mrokowie). Główna siedziba ŚCZP będzie się mieściła przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie. Lokal będzie wyremontowany i przystosowany do zakresu działań projektowych. Przy ul. Szkolnej zlokalizowany będzie oddział dzienny poradni EZRA oraz częściowo Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK). POIK będzie świadczył nie tylko pomoc specjalistyczną, ale pełnił również rolę Centrum Koordynacji. Do czasu sfinalizowania remontu przy ul. Szkolnej, poradnia EZRA będzie świadczyła pomoc w obecnej lokalizacji przy ul. Powstańców Warszawy. Ważnym ogniwem pomocy dzieciom i młodzieży będzie oddział dzienny, który zostanie utworzony po zakończeniu remontu lokalu przy ul. Szkolnej w Piasecznie. Prognozujemy, że nastąpi to w czwartym kwartale roku 2021. Oddział dzienny to intensywna forma pomocy terapeutycznej połączona z edukacją. Dziecko zakwalifikowane do tej formy pomocy spędza na oddziale około 6-8 godzin dziennie i jest na nim objęte zarówno wymaganą terapią specjalistyczną jak i realizuje obowiązek szkolny.

Podczas rejestracji z rodzicami przeprowadzany jest dość szczegółowy wywiad, swoisty triaż umożliwiający wstępną diagnozę i kwalifikację dziecka do odpowiedniej formy pomocy.