Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkolenie dla pracowników służb medycznych z Powiatu Piaseczyńskiego

Czcionka:

Zwracamy się do Państwa z propozycją szkolenia, które organizujemy dla pracowników służb medycznych  w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Program szkolenia ma na celu przedstawienie podstaw prawnych oraz procedur, które ułatwią  postępowanie z pacjentami, którzy w czasie pobytu na terenie placówki medycznej ujawniają problemy związane z doświadczaniem przemocy w rodzinie, bądź też macie Państwo przypuszczenia, że takie zjawisko zachodzi.

Szkolenie jest bezpłatne, przeznaczone dla służb medycznych z Powiatu Piaseczyńskiego. 

Zgłoszenia do dnia 8 czerwca 2018r.

Program szkolenia: 

1.Podanie ogólnych informacji dotyczących zjawiska przemocy.

2. Analiza fizycznych i psychicznych symptomów przemocy, w sytuacjach badania medycznego.

3.Omówienie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kontekście odpowiedzialności zawodowej.

4. Przedstawienie procedury „ Niebieskiej karty” oraz zasad działania grup interdyscyplinarnych i zespołów roboczych.

5.Prezentacja kwestionariusza oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec osób dorosłych i wobec dzieci w sytuacjach kontaktu medycznego.

6.Przedstawienie propozycji algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie wobec osób dorosłych i wobec dzieci w sytuacjach kontaktu

z pracownikami ochrony zdrowia.

 

Osoby prowadzące :

Łukasz Kopytowski – dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Maria Śmigaj – psycholog, psychoterapeutka, trener umiejętności społecznych, długoletni pracownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

szkolenie służby medyczne

Utworzono dnia 10.05.2018, 21:42

ZAŁĄCZNIKI:

								

Formularz zgłoszeniowy

Utworzono dnia 10.05.2018, 22:02

WORD

Formularz zgłoszeniowy

Utworzono dnia 10.05.2018, 22:02

PDF