Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Programu Opieka Wytchnieniowa w Powiecie Piaseczyńskim- edycja 2019

Czcionka:

Program będzie realizowany w zakresie Modułu III polegającego na: świadczeniu usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobyw związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki.

Dla świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz w zakresie pielęgnacji/ rehabilitacji dietetyki, ustala się limit 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/ osobą niepełnosprawną.

W powiecie piaseczyńskim opieka wytchnieniowa jako  specjalistyczna pomoc, będzie realizowana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK).

Wsparcie będzie udzielane na terenie domu osoby zgłoszonej lub na terenie POIK w Górze Kalwarii i w Mrokowie, a w razie potrzeby także na terenie placówek pomocy społecznej zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Regulamin -pdf

Utworzono dnia 06.08.2019, 11:32

Wniosek - zał.1

Utworzono dnia 06.08.2019, 12:16

pdf

Karta barthel zał. 2

Utworzono dnia 06.08.2019, 11:49

pdf

Klauzura informacyjna

Utworzono dnia 06.08.2019, 11:54

pdf

Deklaracja zał. 4

Utworzono dnia 06.08.2019, 11:57

pdf