Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Strajk nauczycieli co warto wiedzieć.

Utworzono dnia 05.04.2019
Czcionka:

Szanowni Państwo, ze względu na wysoki poziom prawdopodobieństwa ogólnopolskiego strajku nauczycieli podpowiadamy jak się do niego przygotować.

>>>>Mapa szkół i przedszkoli które "będą strajkować". <<<<

Jednak ostateczną skalę strajku nauczycieli trudno jest jednak określić przed jego rozpoczęciem. - Dopiero w dniu strajku w szkołach, które opowiedziały się za protestem, zostaną wyłożone listy strajkowe.

Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8

W związku ze strajkiem w oświacie rodzice dziecka, które jeszcze nie ukończyło 8 lat, mogą przedłożyć swojemu pracodawcy wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego wraz
z oświadczeniem o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. Bowiem zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 poz. 1368) zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek, o który mogą wystąpić zarówno ojciec, jak i matka dziecka, wypłacany jest w wysokości zasiłku chorobowego, czyli 80 proc. wynagrodzenia. Istotna przy tym jest okoliczność, aby w czasie zamknięcia szkoły lub przedszkola inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym nie mogli opiekować się dzieckiem.

W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku działalności gospodarczej), należy złożyć ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat, i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 (w przypadku pracowników) albo ZUS Z-3a (w przypadku pozostałych ubezpieczonych) oraz ZAS-36. (Druk wniosku po kliknięciu na niebieskie nazwy wniosków.)

 

Urlop na żądanie.

Art. 167 Kodeksu Pracy

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Zgodnie z Kodeksem pracy urlop na żądanie to urlop w wymiarze do 4 dni w roku. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu we wskazanym przez podwładnego terminie, jeśli pracownik zgłosi żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Co istotne, pracownik nie musi wcześniej uzgadniać tego terminu z pracodawcą. Na tym polega istota tego rodzaju urlopu. Jest on zwykle wykorzystywany w ostatniej chwili, gdy pracownik nie może pójść do pracy ze względu na wystąpienie nagłych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności.

 

Zwolnienie "na opiekę"

Każdy rodzic ma prawo skorzystać ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem. Artykuł 188 Kodeksu Pracy mówi, że każdemu pracownikowi wychowującego dziecko w wieku do 14 lat przysługują co roku 2 dni albo 16 godzin zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. To pracownik decyduje o tym, kiedy z tych dni skorzysta. Wolnego udziela pracodawca. Te dwa dni zwolnienia są niezależne od puli urlopowej.

 

materiał pochodzi m.in ze strony: www.gorakalwaria.pl

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 270

W poprzednim tygodniu: 296

W tym miesiącu: 1013

W poprzednim miesiącu: 1463

Wszystkich: 20386