Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Poszukujemy pracowników

Utworzono dnia 17.05.2021
Czcionka:

W związku z dynamicznym rozwojem naszej placówki, mającej na celu daleko idące działania pomocowe na rzecz rodzin w potrzebie, z terenu Powiatu Piaseczyńskiego Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- psycholog do pracy z dziećmi.

1 etat

Wymagania niezbędne:

 1. Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Minimum 1,5 roczny staż na stanowisku psychologa.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. Staż pracy na stanowisku psycholog.
 2. Dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej
  i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Komunikatywność.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Odporność na stres,
 6. Odpowiedzialność i systematyczność.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w Górze Kalwarii, ul. Ks Sajny 2A, z dopiskiem: "dotyczy naboru na stanowisko „PSYCHOLOG DZIECIĘCY" w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. lub na adres
   e-mail: poik@piaseczno.pl  

  Aplikacje, które wpłyną do POIK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

CV prosimy przesyłać na adres: poik@piaseczno.pl

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 428

W poprzednim tygodniu: 679

W tym miesiącu: 2090

W poprzednim miesiącu: 2729

Wszystkich: 86881