Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Poszukujemy pracowników

Utworzono dnia 04.05.2021
Czcionka:

DYREKTOR
POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ GÓRA KALWARIA; UL. KS. SAJNY 2
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REJESTRATORKA MEDYCZNA
 w Centrum Koordynacji  (2 etaty)

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe kierunkowe po studiach psychologicznych, pedagogicznych, resocjalizacji, pracy socjalnej/asystenta rodziny.
d) minimum dwa lata w zawodach pomocowych związanych z udzielaniem wsparcia

rodzinom, dzieci lub młodzieży. Premiowane w zatrudnieniu będzie doświadczenie
w poradach udzielanych na infolinii.,

2) Wymagania dodatkowe:
a) odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, skrupulatność, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w grupie,
b) odporność na stres.

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) udzielanie pełnej i rzetelnej informacji na temat usług świadczonych przez ŚCZP dim rozumianym jako sieć współpracujących ze sobą podmiotów (prowadzenie infolinii),
b) koordynowanie i przekierowanie Klientów w zależności od nasilenia objawów do
podmiotów tworzących ŚCZP dim,
c) zapisywanie rodzin do specjalistów POIK w ramach zespołu pierwszego kontaktu
(szybkie wsparcie),
d) rejestracja pacjentów w ramach projektu - przyjmowanie zgłoszeń zarówno telefonicznie, osobiście, mailowo,
e) prowadzenie ewidencji wykonanych usług, w tym rejestracja telefonów,
f) monitorowanie postępów w realizacji indywidualnego planu zdrowienia,
g) obsługa dokumentacji w systemie Auxilio.
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) dokument poświadczający wykształcenie,

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w Górze Kalwarii, ul. Ks Sajny 2A, z dopiskiem: "dotyczy naboru na stanowisko „Rejestratorka Medyczna" w terminie do dnia 17 maja 2021 r. lub na adres
e-mail: poik@piaseczno.pl  

Aplikacje, które wpłyną do POIK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 421

W poprzednim tygodniu: 679

W tym miesiącu: 2083

W poprzednim miesiącu: 2729

Wszystkich: 86874