Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Hostel

Czcionka:

Hostel dla ofiar przemocy domowej oferuje schronienie oraz pomoc specjalistyczną dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia
i życia.
 

Hostel dla ofiar przemocy domowej,


Oferuje schronienie oraz specjalistyczną dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia i życia. 
Zadaniem hostelu jest udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia osobom doświadczającym przemocy .
Hostel dysponuje 16 miejscami.

Osoby w nim  przebywające mają zapewnione  domowe warunki. Hostel oferuje wsparcie w postaci podstawowych produktów żywnościowych.
Hostel nie oferuje pomocy finansowej lecz w razie potrzeby udzielona może zostać pomoc materialna (odzież). 
Mieszkańcy hostelu mają możliwość korzystania ze stałej profesjonalnej pomocy m. in: psychologicznej, psychiatrycznej, doradcy ds. rodziny, prawnej.

Czas trwania pobytu w hostelu zależy od sytuacji podopiecznego.

Regulamin zakłada okres przebywania nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Zakres pomocy świadczonej w hostelu obejmuje:
     - udzielenie noclegu, 
     - innej doraźnej pomocy /psychologa, konsultanta ds. prawnych, specjalisty ds. pracy z rodziną /.

Warunki jakie należy spełnić aby być przyjętym do hostelu:
     - pisemny wniosek  osoby o przyjęcie do hostelu,
     - poddanie się dobrowolnemu badaniu na zawartość alkoholu w  wydychanym powietrzu   

       (jeżeli zachodzi taka konieczność),
     - przyjmowani do hostelu i są zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości,
     - osoba nie posiadająca dokumentu tożsamości zostaje przyjęta, lecz jest zobowiązana

       dostarczyć stosowne zaświadczenie, w dniu następnym /roboczym/.
      - realizacja zawartego kontraktu, 
     - przestrzeganie regulaminu hostelu.

Przyjmowanie do hostelu odbywa się całodobowo